Saturday, October 6, 2012

DoaAlhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.AllahuakbarDari Aisyah r.a, bahawa Abu Bakar Al-Siddiq r.a. menemui Rasulullah s.a.w, lalu beliau membicarakan sesuatu dengannya, yang disembunyikan dari Aisyah yang  ketika itu Aisyah sedang solat. Lalu beliau berkata :

“Wahai Aisyah,hendaklah engkau mengucapkan bacaan yang sempurna yang lain.” Tatkala Aisyah sudah memberi salam, dia menanyakannya kepada beliau. Maka beliau berkata:

“Ucapkanlah: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu semua kebaikan yang lalu dan akan datang, yang kuketahui dan yang tidak kuketahui. Aku berlindung kepada-Mu dari semua kejahatan, yang lalu dan yang akan datang , yang kuketahui dan yang tidak kuketahui. Dan aku memohon syurga kepada-Mu dan yang dapat mendekatkan ke sana, berupa perkataan atau perbuatan. Dan aku berlindung kepada-Mu dari neraka dan apa yang mendekatkan ke sana berupa perkataan atau perbuatan. Dan aku memohon kebaikan kepada-Mu seperti yang diminta hamba dan Rasul-Mu, Muhammad kepada-Mu. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan seperti hamba dan Rasul-Mu, Muhammad, yang memohon perlindungan kepada-Mu. Dan aku memohon kepada-Mu urusan yang Engkau tetapkan bagiku, agar Engkau menjadikan kesudahannya sebagai kebenaran.”
Doa itu ibadah. Doa itu merupakan ‘isi’ kehidupan.  Doa itu ungkapan kepasrahan hamba kepada Rabbnya. Yang dibaca setiap waktu, dalam keadaan senang mahupun di kala mendapat ujian, tatkala sempit mahupun lapang. Memohon pertolongan kepada Allah bererti lari kepada-Nya. 

Kata Imam Al-Hulaimi: Doa ini merupakan jawami’ul-kalim (kata-kata yang singkat namun luas pengertiannya) dan dianjurkan syariat. Seseorang yang berdoa dengannya, bererti dia meminta segala kebaikan kepada Allah, dan berlindung segala kejahatan. Apabila seseorang yang berdoa meremehkan kebaikan yang dimintanya dan kejahatan yang dihindarinya, bererti dia meremehkan dirinya sendiri. 

Mahu doa diterima Allah? Begini caranya :)

1.      Merasa pasti dalam berdoa dan percaya bahawa Allah akan mengabulkannya. Meskipun masalah yang kita pinta kepada Allah berat dan sukar, hati kita mesti tetap ada keyakinan bahawa Allah akan memenuhi dan mengabulkannya. Dari Anas, dia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda :

“Apabila salah seorang di antara kamu berdoa, maka hendaklah dia meneguhkan masalahnya, dan janganlah sesekali dia mengucapkan: “Ya Allah, apabila Engkau menghendaki, maka limpahkanlah kepadaku.” Sesungguhnya Dia tidak enggan kepadanya.”

2.     Mengulang-ulang dalam berdoa. Ini adalah cara terpuji kerana ia merupakan gambaran sikap merendah diri kepada Allah dan kepasrahan kepada keagungan-Nya serta husnuz-zann (bersanga baik) kepada rahmat-Nya. Dari Abu Hurairah r.a, dari Rasulullah s.a.w. bersabda :

“Masih tetap akan dikabulkan bagi seseorang hamba selagi tidak berdoa dengan dosa atau pemutusan tapi persaudaraan, dan selagi dia tidak terburu-buru.” Ada yang bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apa maksud terburu-buru itu? Baginda menjawab, ‘Dia berkata: Aku sudah berdoa dan aku sudah berdoa pula tetapi aku tidak melihat Dia memenuhi bagiku’, lalu dia pun merasa letih pada ketika itu dan tidak lagi berdoa.”

Maka, teruslah berdoa!

3. Berdoa dengan suara perlahan dan lembut. Inilah yang diperintahkan Allah kepada kita, agar kita merendahkan diri dan pasrah kepada-Nya. Firman Allah s.w.t :

“Berdoalah kepada Tuhan-Mu dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Al-‘Araf:55)

Keypoint nya ialah lembut, merendahkan diri serta khusyuk.

4.       Memohon kepada Allah dengan asma’ dan sifat-sifat-Nya yang tinggi. Firman Allah s.w.t :

“Allah mempunyai asma’ al-Husna, maka memohonlah kepada-Nya denga menyebut asma’ al-Husna itu.” (Al-A’raf:180)

5.   Berdoa dengan amal soleh. Kalau rasa banyak dosa yang telah dibuat, istighfar dan bertaubatlah mohon keampunan dari Allah, agar doa kita tidak ‘terawang-awangan’. Dosa yang pernah dilakukan boleh jadi sebab doa tidak termakbul. Muhasabah.

6.       Makan makanan yang baik, mengangkat tangan ke atas dan menghadap kiblat.

 Teruskan berdoa. Pinta segalanya kepada Al-Khalik. Jangan ada istilah putus asa. Barakallah!

No comments:

Post a Comment